Slimmer met Regelgeving

Filmpjes en Klare Taal, een gevaarlijk duo

“Een plaatje zegt meer dan duizend woorden”. En met “klare taal” (eenvoudig woord- en zinsgebruik) begrijpt de burger beter wat we bedoelen. Maar is dit ook echt zo? Als de werkelijkheid complex is, kun je deze dan in eenvoudige woorden uitleggen, zonder dat de essentie verloren gaat? Harald Merkelbach schrijft in de NRC editie van 31 augustus 2018 hoe film en eenvoudige taal misleidend kunnen zijn bij het beoordelen van de gebeurtenissen. Hij beschrijft hoe een zanger op basis van beelden veroordeeld dreigt te worden, en uiteindelijk met hulp van een goede advocaat de rechtbank weet te overtuigen dat de beelden zijn gemanipuleerd en geen recht doen aan de feitelijke situatie. Om regelgeving toegankelijker en begrijpelijker te maken, is het slimmer om verder te kijken dan alleen eenvoudige woorden. Het gaat ook om uitleg, om een dialoog waarin het begrip geleidelijk groeit.

Harald Merkelbach beschrijft hoe een zanger op basis van beelden veroordeeld dreigt te worden, en uiteindelijk met hulp van een goede advocaat de rechtbank weet te overtuigen dat de beelden zijn gemanipuleerd en geen recht doen aan de feitelijke situatie.

In zijn artikel verwijst Harald ook naar http://epistemo.nl/blog/wp-content/uploads/2015/10/Het-naadje-van-de-causaliteit.pdf van de Rotterdamse hoogleraar Raimond Giard. Hieruit blijkt maar weer het belang om daadwerkelijk te zoeken naar het verband tussen regelgeving en de gevolgen daarvan in de werkelijkheid. Het artikel beschrijft hoe inzicht in de relatie tussen regelgeving en de gevolgen kan helpen bij het beoordelen of het beoogde effect van de wetgeving ook daadwerkelijk is bereikt, en causaal afgeleid kan worden van deze wetgeving. Of dat juist sprake is van een geheel andere oorzaak, en dat het doel ook bereikt zou zijn zonder de regelgeving.

Bijvoorbeeld: is een concrete afname van files (beoogd effect) het gevolg van ontmoedigen van reizen met de auto (beleid, mogelijke oorzaak) of van een economische crisis (omstandigheid, mogelijke oorzaak)?

Waar het bepalen van de causaliteit (heeft een oorzaak daadwerkelijk effect gehad op een gevolg) in de rechtspraak al lastig is, is dit voor het bepalen van de effectiviteit van beleid nog een stuk complexer. Raimond Giard bepleit het omarmen van deze complexiteit. Vanuit slimmer met regelgeving zien we daarbij een mogelijkheid om hiervoor moderne informatietechnologie in te zetten. Zie hiervoor onze artikelen rondom Artificial Intelligence.

Marco Brattinga

Voeg opmerking toe