Slimmer met Regelgeving

Manifest

Wet- en regelgeving is van ons allemaal. Ze bevat de afspraken die wij in een democratisch proces met elkaar maken om samen te leven, nu en in de toekomst. De meeste mensen vinden het logisch en belangrijk dat we ons aan de wet houden. Maar het is niet gemakkelijk om onze wetten en regels te begrijpen en daarin te vinden wat je wel en niet mag, moet of kunt.

Slimmer met regelgeving wil daar wat aan doen. We willen wetten en regels beter toegankelijk maken met behulp van slimme toepassingen. We starten initiatieven die hieraan bijdragen. Daarbij zetten we een aanpak in die het mogelijk maakt de kern van wetten en regels bloot te leggen. We noemen dit het DNA van de wet- en regelgeving. Het DNA biedt handvatten om wetten en regels samen toegankelijk, begrijpelijk en werkbaar te maken. Voor iedereen: burgers, bedrijven én overheid.

Ons Manifest

Slimmer met Regelgeving staat voor wet- en regelgeving die:

 • Toegankelijk is voor iedereen;
 • Begrijpelijk en uitlegbaar is aan iedereen;
 • Werkbaar is voor mens èn machine.

Door samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven, streven we naar doelgerichte regels die leiden tot een doeltreffend resultaat. Toepasbaar in ons dagelijks leven en digitaal ondersteund.

Onze drie uitgangspunten vullen we op de volgende manier in:

Toegankelijk voor iedereen

 1. Eenvoudig te vinden.
 2. Zonder beperkingen te raadplegen.
 3. Af te stemmen op ieders eigen situatie.
 4. Vrij beschikbaar in een open (machineleesbaar) formaat.
 5. Met gedetailleerde en duurzame verwijzingen die samenhang inzichtelijk maken.

Begrijpelijk en uitlegbaar aan iedereen

 1. Geschreven in duidelijke taal.
 2. Begrijpelijk vanuit de eigen situatie: opsteller, uitvoerder, burger of bedrijf.
 3. Eenduidig en consistent.
 4. Voorzien van begrijpelijke toelichtingen.
 5. Helder en overtuigend gemotiveerd.

Werkbaar voor mens en machine

 1. Opgesteld met inbreng van burgers, bedrijven én overheid.
 2. Met ruimte voor de menselijke maat, ook bij geautomatiseerde uitvoering. Digitaal waar het kan, menselijk waar het moet.
 3. Goed vertaalbaar naar digitale toepassingen en processen.
 4. Met herkenbare bouwstenen voor het bepalen van doel, doelgroep, voorwaarden en bewijslast.
 5. Uitvoerbaar voor iedereen die ermee moet werken.