Slimmer met Regelgeving

Over ons

Slimmer met regelgeving is een burgerinitiatief en is in 2017 opgericht. Ons samenwerkingsverband is ontstaan vanuit het gedachtengoed en het netwerk van Harrie van Houtum. Zijn ideeën, inzet, passie en doorzettingsvermogen hebben ons bij elkaar gebracht.

Wij voelen de urgentie om slimmer met onze wetten en regels om te gaan. Wij hebben ervaren hoe belangrijk het is om daarbij onbevooroordeeld verder te kijken dan eigen kennis en kunde. En door samen met elkaar en met andere gelijkgezinden steeds een stapje verder te komen. Wij hebben verschillende achtergronden: publiek, privaat en wetenschappelijk. Op persoonlijke titel bundelen wij onze kennis, kunde en contacten op een publiek toegankelijke wijze, om zo een bijdrage te leveren om regelgeving meer toegankelijk en toepasbaar te maken.

Hoe? Zie ons Manifest en kijk hier wat we doen. En: doe mee!

Op deze website vindt u onze publicaties en materialen. Wij hebben deze resultaten bewust gepubliceerd onder een open licentie: transparantie en toegankelijkheid van wet- en regelgeving is het fundament van onze democratie. Dat recht is van ons allen.