Slimmer met Regelgeving

Slimmer met Regelgeving

“Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen” is een belangrijk principe van onze rechtstaat. Maar hoewel iedereen aanvoelt dat het belangrijk is dat we ons houden aan de wet, zullen weinig Nederlanders in staat zijn om de tekst van een wet of andere regelgeving op te noemen, laat staan om alle relevante regels of uitvoeringsbeleid te vinden die op zijn of haar situatie van toepassing zijn.

Dat moet beter! En dat kan ook! Wij willen daarom onze bijdrage leveren door de regelgeving toegankelijk en toepasbaar te maken, zodat:

  • burgers en organisaties de voor hen relevante regelgeving zelfstandig kunnen vinden en begrijpen;
  • opstellers van regelgeving de relaties tussen regels, de consistentie en de maatschappelijke context te allen tijde kunnen overzien;
  • organisaties de regelgeving wendbaar en betaalbaar kunnen toepassen in hun dienstverlening;
  • het maatschappelijk draagvlak voor regelgeving hierdoor wordt vergroot.

Hoe? Zie ons Manifest en kijk hier wat we doen. En: doe mee!

Slimmer met regelgeving is een samenwerkingsverband van professionals. Professionals met verschillende achtergronden: publiek, privaat en wetenschappelijk. Op persoonlijke titel bundelen wij onze kennis, kunde en contacten op een publiek toegankelijke wijze, om zo een bijdrage te leveren om regelgeving meer toegankelijk en toepasbaar te maken.

Op deze website vindt onze publicaties en materialen. Wij hebben deze resultaten bewust gepubliceerd onder een open licentie: transparantie en toegankelijkheid van wet- en regelgeving is het fundament van onze democratie. Dat recht is van ons allen.