Slimmer met Regelgeving

Wat we doen

Op persoonlijke titel werken wij samen met één gezicht naar buiten. Wij bundelen onze kennis, kunde en contacten. Onze resultaten publiceren wij op een publiek toegankelijke wijze. Om regelgeving meer toegankelijk en toepasbaar te maken voor een doeltreffende uitvoering en dienstverlening.

Wij dragen zorg dat onze inzichten en resultaten op een maatschappelijk aanvaardbare manier worden toegepast. Ondersteund door en vertaald naar innovatieve technologie. Zodat de digitale rechtstaat wordt versterkt en onze fundamentele menselijke waarden zijn geborgd.

Onze activiteiten

Onze drijfveer om slimmer met regelgeving om te gaan, om regelgeving toegankelijk en begrijpelijk aan te kunnen bieden en te maken, zetten we concreet in en dragen we actief uit, onder meer door:

  • Stimuleren van het gestructureerd, gestandaardiseerd, herbruikbaar en verwijsbaar publiceren van alle formele overheidsinformatie zoals regelgeving, beleid, uitvoeringsinformatie en rechtspraak;
  • Bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van slimme systemen om regelgeving toegankelijk te maken;
  • Handvatten te bieden voor professionals die werken op de snijvlakken van wet- en regelgeving, dienstverlening en ICT ontwikkeling;
  • Bij te dragen aan de ontwikkeling en het delen van tools en technieken die toegankelijkheid van wet- en regelgeving ondersteunen;
  • Kennis en ervaringen te delen op deze site en op congressen, seminars en andere bijeenkomsten.

Relevante ontwikkelingen

Een aantal op zich losstaande ontwikkelingen, versterken elkaar op dit moment en kunnen bijdragen aan onze doelstelling:

Persoonlijk daar waar nodig, Digitaal daar waar het kan.
Ontwikkelingen in (internet)technologie en sociale media geven nieuwe mogelijkheden aan burgers, bedrijven en overheden om met elkaar in contact te komen. Dit biedt kansen. Kansen om digitale hulpmiddelen te bieden waarmee burgers en bedrijven een betere toegang hebben tot de regelgeving. Kansen om met digitale ondersteuning een persoonlijke dienstverlening aan burgers en bedrijven te bieden. En kansen voor politiek-maatschappelijke participatie en dialoog, gericht op (nieuw) beleid en regelgeving die door mens en maatschappij wordt begrepen, geaccepteerd en gedragen.

Wet- en regelgeving is volledig digitaal, verwijsbaar en voor hergebruik beschikbaar.
De Nederlandse overheid heeft de publicatie van wet- en regelgeving naar het digitale domein gebracht. De bekendmaking van wet- en regelgeving geschiedt sinds 1 juli 2009 op elektronisch wijze. ICT Systemen kunnen deze teksten lezen, waarbij ook de opbouw van de teksten (hoofdstuk, artikel, lid) en verwijzingen tussen artikelen kunnen worden verwerkt. Onderdelen zijn uniek verwijsbaar op basis van een breed geaccepteerde verwijsstandaard.

Model van de wet- en regelgeving.
Vanuit het gedachtengoed van Harrie van Houtum is een model van de wet- en regelgeving ontstaan. Wij noemen dit de Decompositie Navigatie Architectuur (DNA). Dit model maakt het mogelijk om verbindingen te leggen tussen de teksten in de wet, en de situatie van burgers, bedrijven en overheden, zonder dat daarbij een interpretatie nodig is van de inhoud van het wetteksten zelf.

Slimme systemen herkennen de relevantie van regelgeving vanuit dienstverlenings-perpectief.
De ICT industrie ontwikkelt slimme systemen op basis van kunstmatige intelligentie (AI), waarmee het technisch mogelijk wordt om te leren van de interactie tussen het systeem en de gebruiker. In combinatie met de DNA kan zo’n cognitief systeem relevante wet- en regelgeving ontdekken waardoor de persoonlijke situatie van de burger en ondernemer kan worden verbonden aan de regels die op zijn situatie van toepassing zijn.