Slimmer met Regelgeving

Wie wij zijn

Wij zijn een multidisciplinair team dat Slimmer met regelgeving trekt:

  • Juristen met kennis hoe wet- en regelgeving gelezen wordt.
  • Informatieanalisten die hier een model van kunnen maken.
  • Technische specialisten die slimme computersystemen kunnen vormgeven.
  • Communicatiespecialisten die de dialoog met de gebruiker kunnen vormgeven.

Neem gerust contact op met één van de hieronder vermelde teamleden.

Hayo Schreijer 

In 1995 heb ik mijn studie Kunstmatige Intelligentie afgerond. Als productmanager a.i. ben ik onder andere verantwoordelijk voor de publicatie van de Nederlandse wetgeving op wetten.overheid.nl bij KOOP. Daarnaast help ik overheidsorganisaties om zoveel mogelijk formele informatie over de uitvoering, toezicht en handhaving van wet- en regelgeving te publiceren voor publiek en eigen gebruik. Eerder ontwikkelde ik een ecosysteem gebaseerd op Linked Data, om overheidsinformatie in samenhang met wet- en regelgeving toegankelijk te maken. Wetteksten zijn op wetten.nl sinds 2016 volledig publiek herbruikbaar en verwijsbaar met tijdsgevoelige links.

Mijn ambitie: overheidsorganisaties zouden de beleidsregels, handboeken en algoritmes die ze gebruiken publiek toegankelijk en herbruikbaar moeten maken.
Motto: “niet kopiëren, maar linken!”.

Art Ligthart 

Ik ben architect in de digitale wereld en help overheidsbestuurders met het vernieuwen van bedrijfsprocessen en ICT in grote veranderprogramma’s en innovatieprojecten. Mijn doel: een digitale wereld creëren waarin de kernprincipes uit onze democratie en rechtsstaat goed zijn vormgegeven. Een digitale wereld die is gebaseerd op digitale grondrechten, gereguleerd vanuit moderne wet- en regelgeving die past bij de huidige tijd en behoeften. Waarbij innovatieve technologie zoals Artificial Intelligence op een doordachte manier wordt ingezet om de wet- en regelgeving toegankelijk te maken en toe te passen. Dit lukt alleen als we hier samen aan werken en onze kennis en kracht bundelen. Daarom doe ik mee.

Motto: “Connecting creates”.

Reindert Gerding 

Ik studeerde Internationaal recht en Recht&ICT. Gaandeweg ondervond ik dat mij niet het “recht” werd geleerd, maar eerder de “wet”. In mijn werk bij zowel wetgeving, beleid als uitvoering ontdekte ik de complexiteit, maar ook de kwetsbaarheid van wetten en hun doorvertaling in regels. Wetgeving was ooit bedoeld om gelijkheid en vrijheid te verzekeren. Maar dat kan alleen wanneer wij – jij en ik – wetten en regels kunnen begrijpen. Laten we onszelf hier dan ook mee helpen. Door met slimme oplossingen onze soms ingewikkelde regels begrijpelijk uit te leggen en werkend te maken in de praktijk. Ik zet mijn kennis en kunde in voor dat doel.

Marco Brattinga 

Ik ben een ICT professional met een passie voor wet- en regelgeving. In mijn werk probeer ik de fundamenten van wet- en regelgeving te begrijpen om zo ICT beter in te zetten bij het versterken van een rechtvaardige samenleving. Je zou mij daarmee een architolk kunnen noemen: vertaler van fundamenten. Mijn overtuiging is dat we met ICT zoveel meer kunnen doen om onze samenleving te versterken. Ik haal daarbij veel energie door samen te werken met specialisten uit andere disciplines. Alleen door deze samenwerking komen we echt verder. Daarom doe ik mee.

Mariette Lokin

Ik ben een wetgevingsjurist in hart en nieren, ook al werk ik al weer bijna tien jaar in de uitvoering. In de twintig jaar wetgeving en wetgevingsbeleid daarvoor is de verbinding tussen wetgeving en ICT een rode draad in mijn werk geworden. Ik kijk daarbij naar wetgeving als product én als proces. Hoe richten we regelingen zo in dat ze goed vertaald kunnen worden naar specificaties voor digitale uitvoering? En hoe werken beleidsmakers, wetgevers en ICT-ontwikkelaars samen om dat te bereiken? Daarbij maakt het niet uit of het gaat om grote systemen in de back office voor geautomatiseerde afhandeling, of om diensten op maat voor iedereen die met wetgeving te maken heeft in zijn dagelijkse leven. Op welke manier wetgeving ook terecht komt in ICT-toepassingen, het gaat er om dat de regels daarin letterlijk tot hun recht komen!

Mijn motto: Law rules!