Slimmer met Regelgeving

Slim notuleren. Slimme besluiten en regelingen.

De Vlaamse overheid ontwikkelde een open source tool om ‘slim’ te notuleren en besluiten op te stellen. Raadsvergaderingen, besluitvorming of zaakbesprekingen?
Onze zuiderburen maken er geen gewone verslagen meer van. Al zeker een jaar maken ze tijdens de vergadering notulen waarin direct wordt geannoteerd wie, welke beslissing neemt en hoe dit is gelinkt aan andere zaken en besluiten.

Het resultaat is niet meer een paginalang verslag, maar een goed gestructureerd “slim” document, opgedeeld in kleine brokjes tekst. Die brokjes zijn makkelijk terug te vinden en ze “linken” naar elkaar zoals websites op internet dat ook doen. Een besluit wordt door de notulist bijvoorbeeld direct gelinked aan het mandaat hiervoor uit een vorige vergadering. Zo wordt het voor burgers en ondernemers veel makkelijker om de voor hen relevante informatie uit een raadsbesluit te halen en de besluitvorming te volgen. Maar ook voor de overheid zelf is het terugvinden van besluiten nu makkelijker. Met een druk op de knop zijn nu bijvoorbeeld alle mandaten die zijn verleend door een gemeenteraad direct terug te vinden. Hier hoeven geen notulen meer voor te worden doorgespit door een ijverige griffier of beleidsmaker.

Voor Slimmer met regelgeving is de Vlaamse aanpak erg interessant. De Vlaamse overheid laat hier zien dat ze als wettenmaker, uitvoerder en controleur in staat is om gestructureerde teksten te maken die leiden tot betere toegankelijkheid en herbruikbaarheid. Voor henzelf én voor burgers en ondernemers. Al meer dan 100 Vlaamse gemeenten doen mee in het project en hebben samen al meer dan 8000 gelinkte notulen gemaakt.

Is het mogelijk dat wettenmakers op deze manier bijvoorbeeld de doelgroep en voorwaarden uit het DNA  aangeven in hun teksten? De Vlaamse overheid houdt ons niet tegen en heeft de software alvast als open source ter beschikking gesteld voor iedereen. Op onderstaande link is meer over het project in Vlaanderen terug te vinden.

Lokale besluiten als open data: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data

Hayo Schreijer

Voeg opmerking toe