Slimmer met Regelgeving

NEN normen gelinked op wetten.nl

Inleiding

Normen zijn vanaf nu in de wet- en regelgeving op wetten.nl aan te klikken. De relatie tussen regels en normen wordt zo expliciet zichtbaar. Dit is makkelijk voor de gebruiker van wetten.nl, en voor de beheerder van de de normen. Maar er nog moet veel gebeuren om alle normen net zo toegankelijk te maken als de teksten van de wet- en regelgeving zelf.   

Verwijzingen naar normen makkelijk op te vragen

Wetgevers nemen in wet- en regelgeving verwijzingen op naar Nederlandse, Europese en internationale normen. Deze tekstuele verwijzingen naar normen herken je aan prefixen zoals NEN, NEN-EN en ISO. Zo zien we bijvoorbeeld in Artikel 7 lid 3a van Besluit DNA-onderzoek in strafzaken een verwijzing naar NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl. Dit zijn de algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Tot voor kort waren de verwijzingen naar de normen niet makkelijk op te vragen. Je moest zelf naar Google of rechtstreeks naar de site van de NEN gaan om de norm te raadplegen. Sinds kort zijn de normen klikbaar vanuit wetten.nl. En dat is niet alleen makkelijk voor de lezer van wetteksten. 

Illustratie: verwijzing naar NEN norm in Artikel 7 lid 3a van
besluit DNA onderzoek in strafzaken

Samenwerking EZK, NEN en KOOP

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) hebben samen de verwijzingen naar de normen in wetten.nl gestructureerd en klikbaar gemaakt. Wetten.nl toont nu bij elk artikel ook de normen in het ‘overzicht van relaties’. Eerder waren al rechterlijke uitspraken, parlementaire documenten, wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen (staatscourant) in deze relaties terug te vinden en direct te klikken. Het direct klikbaar maken levert voor gebruikers een groot voordeel. 

Illustratie: klikbaar overzicht van relaties bij Artikel 7

Het voordeel van gerelateerde informatie bij wetsartikelen

Wetten.nl toont de klikbare relaties, ook wel “Linked Data” genoemd, in een popup bij elk artikel.  De linked data relaties maken het makkelijker om vragen te beantwoorden, die normaal meer zoekwerk vergen, zoals:  

Deze publiek beschikbare informatie is natuurlijk ook met Google te vinden. Maar dat vinden is niet makkelijk en kost veel tijd. De juiste zoekwoorden om dit in Google snel te kunnen vinden vraagt om juridische kennis. Daarnaast geeft Google meerdere resultaten. Je weet niet zeker of je de juiste norm te pakken hebt. Dit begint al met de schrijfwijze van de verwijzingen. Deze is in rechterlijke uitspraken, normen of wetsartikelen niet eenduidig. Met de toevoeging van de NEN normen aan de Linked Data op wetten.nl is de vindbaarheid van wet- en regelgeving weer een stapje beter geworden.

Illustratie: in welke wet- en regelgeving teksten komen
verwijzingen voor naar dezelfde norm? 

Het voordeel voor de beheerder van de normen en de maker van wet

De expliciete links tussen wetgeving en normen hebben nog een voordeel. Het is voor de beheerders van de normen en de wetteksten nu makkelijker om de impact van wijzigingen in kaart te brengen. Het is nu eenvoudig om op te vragen in welke artikelen naar een specifieke norm wordt verwezen. De NEN en het Ministerie maken hier dankbaar gebruik van om de redactie- en wetgevingsprocessen efficiënter te maken. Tijdswinst bij het zoeken is ook hier het belangrijkste voordeel. Daarnaast is het makkelijker de normen compleet en consistent te beheren omdat er altijd overzicht is. 

Illustratie: de norm op NEN connect met inlogscherm
om kosteloos te kunnen raadplegen

Nog wel iets te doen…

Zijn de normen nu een integraal onderdeel van de wetten.nl?  Nee. Het raadplegen van een NEN norm vraagt nog steeds om een inlog op de NEN website. De toegang tot meeste gelinkte verplichte normen is weliswaar kosteloos, maar bij het klikken is noodzaak om in te loggen een eerste drempel die ons inziens niet nodig moet zijn voor publiek beschikbare informatie. Daarnaast zijn niet alle normen die in de wet- en regelgeving worden aangehaald, ook publiek en zonder kosten toegankelijk. De NEN vraagt een vergoeding voor de toegang tot de niet verplichte normen. De informatie van de NEN is daarmee dus geen publiek beschikbare open data terwijl de wet- en regelgeving inclusief alle verwijzingen dat wel zou moeten zijn. Alleen dan kan je zeggen dat ieder de wet kan kennen. Een kosteloze inlog is een goed begin om normen publiek toegankelijk te maken, maar is en blijft een beperking in de vrije publiek toegang en het hergebruik van deze informatie.

Links: 

 

Hayo Schreijer

Voeg opmerking toe