Slimmer met Regelgeving

Informatie in het hart van wet, beleid en uitvoering

In iBestuur houdt Ronald Damhof, CDO van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, een krachtig pleidooi voor grote(re) bestuurlijke attentie en daadkracht om slimmer met regelgeving om te gaan. Een pleidooi dat ons na aan het hart ligt!

Pijnlijk helder beschrijft Ronald wat de gevolgen zijn van de huidige wijze van digitaliseren binnen de overheid: door het continu kopiëren van gegevens, is er een volstrekt gebrek aan inzicht in de betekenis en het gebruik van deze gegevens. Zijn beschrijving alleen al is verplicht leesvoer voor iedereen die met dit onderwerp bezig is.

Maar Ronald gaat verder: hij geeft ook oplossingsrichtingen. Daarvoor haalt hij allereerst een zin aan uit de kamerbrief hoofdlijnen voor beleid digitalisering: “Naast de toekomstbestendigheid van de juridische kaders is het voor de democratische controle en controle door de rechter van belang dat wetgeving op een goede manier te vertalen is naar digitale code en regels in de uitvoering en andersom.” Achter deze ene regel schuilt een volledig andere manier van denken en doen als het gaat om digitalisering en de totstandkoming van wet- en regelgeving. Je zou er een hele website aan kunnen wijden (wat we dan ook doen!), een volledige Masterstudie voor kunnen opzetten (waar we graag ons steentje aan bijdragen) en de toegankelijkheid van deze juridische kaders voor burgers, bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties aanzienlijk kunnen verbeteren (onze doelstelling!).

Wij onderstrepen het pleidooi van Ronald dan ook van harte, in eigen woorden en met de uitnodiging aan iedereen om een steentje bij te dragen! Vanuit Slimmer Met Regelgeving zullen we de komende tijd enkele artikelen publiceren die hierop ingaan, rond de thema’s:

  • Waarom is de vertaling van wetgeving naar digitale code en regels onvermijdelijk en urgent;
  • Wat is er nodig om deze vertaling uit te kunnen voeren, en wat hebben we al;
  • Hoe ziet een dergelijke vertaling er in de praktijk uit: de technologie, hulpmiddelen en methodiek;
  • Wie zijn de (jonge!) mensen die in staat zijn om deze vertaling te maken.

Marco Brattinga

Voeg opmerking toe