Slimmer met Regelgeving

Van wetgeving naar dienstverlening

De probleemanalyse en eerste aanzet tot een oplossing in het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’, maakt dat dit paper relevant is voor Slimmer met Regelgeving. 

Van wetgeving naar dienstverlening.

In het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’ van de Blauwe Kamer signaleren de auteurs dat overheden moeite hebben om vanuit wetgeving goede producten en diensten te realiseren voor burgers. De auteurs benoemen welke ondersteuning overheden missen om tot een optimale dienstverlening te komen. Tot slot stellen de auteurs een methode voor om te komen tot deze ondersteuning. De methode helpt bij het analyseren van wetgeving en het op basis van die analyse specificeren van de eisen voor producten en diensten.

link naar document

Vervolg

‘Een kapstok voor herleidbare wet- en regelgeving voor dienstverlening’ is het vervolg op de whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’.  De auteurs werken de methode uit, aan de hand van 3 hoofdprocessen:

  • Het opstellen van wetgeving
  • Het vertalen van wetgeving naar specificaties voor dienstverlening
  • Het realiseren van diensten, al dan niet door ICT ondersteund
link naar document

Marco Brattinga

Voeg opmerking toe