Slimmer met Regelgeving

Juriconnect verwijsstandaard

Juriconnect: verwijzen naar juridische bronnen

Om het verwijzen naar juridische informatie makkelijk te maken, is de standaard “Juriconnect” beschikbaar. Wetten.nl en rechtspraak.nl ondersteunen de standaard voor het verwijzen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie. Juriconnect produceert een voor mensen leesbare link naar een document of een (regeling)onderdeel van het document en houdt rekening met versies en terugwerkende kracht.  In dit artikel is een samenvatting van de verschillende verwijsmogelijkheden opgenomen. 

Juriconnect biedt een handvat voor het maken van een gestandaardiseerde verwijzing naar wet- en regelgeving en jurisprudentie in je eigen publicaties. Een verwijzing kan bijvoorbeeld eenvoudig in een Word document worden opgenomen als link. Een groot voordeel is dat de Juriconnect link duurzaam, versie gevoelig en goed herbruikbaar is; de link blijft wijzen naar het bedoelde document, in de juiste versie en van de gewenste uitgever.

Juriconnect is trouwens ook  de naam van het orgaan “Platform voor informatieuitwisseling en standaardisatie in het juridisch domein” dat de standaard ondersteunt en beheert.

Juriconnect kent 3 verwijsstandaarden:

  • Juriconnect voor Nationale wet- en regelgeving (BWB). De juriconnect (versie 1.3) is herkenbaar aan de “jci1.3:c” code, bv. “jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=II&artikel=6“. De verwijsstandaard wordt volledig op wetten.overheid.nl ondersteund. Juriconnect links kunnen op wetten.overheid.nl worden gemaakt en gekopieerd voor hergebruik in Word of op een blog.
  • Juriconnect voor Decentrale wet- en regelgeving (CVDR). De juriconnect (versie 1.0) is niet goed te herkennen omdat opvolgende nummers voor de regelingen worden gehanteerd. Een voorbeeld van een verwijzing is “612978_1”. Beter herkenbaar is de feitelijke link naar de bron op overheid.nl naar de betreffende regeling:  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/’s-Gravenhage/CVDR612978/CVDR612978_1.html
  • Juriconnect voor Jurisprudentie (uitspraken, ECLI). Misschien wel de bekende verwijsstandaard in het juridisch domein. Juriconnect adopteert hier de Europese Case Law Identifier (ECLI) als standaard voor het verwijzen naar uitspraken van de rechterlijke organisaties. Een ECLI verwijzing naar een Nederlandse uitspraak is direct herkenbaar aan de “ECLI:NL” prefix. Een voorbeeld: “ECLI:NL:RBAMS:2018:7032

Lees meer over de doelstelling en werkwijze van het Platform hier: www.juriconnect.nl (site sinds 2016 niet meer bijgewerkt, informatie over BWB webservices is niet meer volledig).

Let op: een verwijzing is geen identificatie

Juriconnect BWB is een verwijsstandaard. Een Juriconnect BWB verwijst naar een regeling of onderdeel van een regeling, maar is niet geschikt om als identifier voor een uniek regelingonderdeel te gebruiken.

Dit is voor normaal gebruik geen enkel probleem. Juriconnect biedt juist een voordeel dat bijvoorbeeld altijd naar de meest actuele versie van een regelingonderdeel kan worden verwezen.

Voor technische toepassing (Linked Data) kunnen echter problemen ontstaan. Het is dan belangrijk om altijd naar exact de bedoelde versie van een regelingonderdeel te kunnen wijzen. Juriconnect ondersteunt dit onvoldoende. Daarnaast maakt Juriconnect BWB gebruik van ampersands (&) in de verwijzing die voor veel toepassing moeilijk hanteerbaar is.

Wetten.overheid.nl kent naast Juriconnect een technische identificatie van regelingonderdelen als work-around. Op afzienbare termijn (2019 naar verwachting) zal de wereldwijd in gebruik zijnde Akomo Ntoso standaard worden toegepast op wetten.overheid.nl als verwijs én identificatiestandaard. Juriconnect verwijzingen blijven daarbij steeds ondersteund.

Hayo Schreijer

Voeg opmerking toe