Slimmer met Regelgeving

Vijflaagsmodel

Bijgevoegd artikel beschrijft een uitbreiding op de traditionele NORA referentiearchitectuur zoals deze binnen de overheid wordt gebruikt.

Wij denken dat deze uitbreiding een zeer goede toevoeging is die leidt tot slimmer met regelgeving: door daadwerkelijk het handelen van de overheid expliciet in de architectuur te verbinden met wet-, regelgeving en beleid, ontstaat een transparantere verantwoording, en een meer doelmatige uitvoering van de wetgeving.

 Noraonline Vijflaagsmodel

Marco Brattinga

Voeg opmerking toe