Slimmer met Regelgeving

Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderszijds ook zo duidelijk dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. We willen geen “bugs” in de regels en de mazen in de wet zo goed mogelijk dichten!

Toch is er best veel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en ook een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

Lees meer over de DNA van de wet- en regelgeving in ons DNA hoofdartikel.

Reindert Gerding

2 opmerkingen

  • Goed verhaal Reindert

    Naar ik aanneem is DNA model uitgelijnd/ gebaseerd op het taalmodel van Mariette in Wendbaar Wetgeven? En is er een relatie (zo ja: hoe ziet die er uit en is er een uitwerking) met SKOS-LEX (PLOD, van Marco Brattinga)?
    Waar ik ook graag met jou verder over zou willen praten: hoe kan DNA omgezet worden naar een lesmodule voor 4e jaars juridisch studenten?

    Emile van der Maas

    • Hoi Emile, dat kan uiteraard! Binnenkort hoor je meer over onze beweging en hoe je daaraan zou kunnen bijdragen. Groet, Art