Slimmer met Regelgeving

Responsible AI

Artificial Intelligence kan een enorme bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van wet- en regelgeving. Maar ook het omgekeerde kan het geval zijn: wanneer toegang tot Artificial Intelligence beperkt blijft tot grote multinationals of staten, leidt Artificial Intelligence juist tot een grotere kloof tussen de toegankelijkheid die burgers ervaren en de manier waarop dergelijke multinationals of staten toegang hebben tot wet- en regelgeving. Responsible AI betreft een vorm van Artificial Intelligence waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de toepassing van AI: niet alleen bekeken als technologische mogelijkheid, maar juist ook vanuit een ethisch perspectief.

Lees het stuk “Responsible AI” op de NGI website.

Marco Brattinga

Voeg opmerking toe