Slimmer met Regelgeving

Mensgerichte AI van Holger Hoos

Niet in plaats van, maar samenwerking tussen AI en mensen. Dat is de kernboodschap van professor Holger Hoos tijdens zijn presentatie bij het ICTU Grand Café. Het idee is dat we in de toekomst zeker werken met AI, waarbij AI de mens juist ondersteunt en niet vervangt. Artificial Intelligence wordt ‘Augmented Intelligence’. Dit sluit aan bij de ideeën van slimmer met regelgeving over het toegankelijk maken en houden van wet en regelgeving met met slimme technologie. Hoos geeft in vogelvlucht een overzicht van de geschiedenis van AI. Vervolgens gaat hij in op kansen en risico’s van AI vanuit een Europees perspectief. Daar waar de V.S. plat gezegd AI inzet in haar bedrijfsleven en China AI inzet vanuit de overheid, kan EU zich richten op mensgerichte AI. Mensgericht betekent dan, AI in aanvulling op mensen.

Een impressie van de bijeenkomst vind je bij deze link: https://www.ictu.nl/publicaties/impressie-ictu-grand-cafe-met-professor-holger-hoos. Meer achtergrond kun je vinden in:  https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/64212

Rani Wierda

Voeg opmerking toe