Slimmer met Regelgeving

Human Rights & AI in world perspective

De universele verklaring van de rechten van de mens beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je mens bent, welk geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Ze gelden altijd en overal, voor iedereen. Mensenrechten hebben een speciale plaats in het recht. Ze zijn vastgelegd in de Grondwet en er zijn internationale afspraken over gemaakt. Daardoor kan een overheid mensenrechten niet zomaar opzijzetten. Mensenrechten kun je zien als fundamentele principes die uitgewerkt worden in wet- en regelgeving.

De grote uitdaging die slimmer op regelgeving ziet bij nieuwe technologie zoals AI is: hoe kunnen we daarin de fundamentele principes uit onze wet- en regelgeving vormgeven. Op welke manier kan je AI inzetten om mensenrechten beter toepasbaar te maken in de samenleving? Wat zijn de randvoorwaarden om op wereldwijde schaal op een verantwoorde manier met AI om te gaan? Op 11 april 2019 organiseerde het ECP een deelnemersspecial over deze vraag. De focus lag daarbij op mensenrechten.

De gevolgen van de toepassingen van AI zijn niet beperkt tot landsgrenzen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Facebook en Amazon die wereldwijd opereren. Ook overheden zetten AI in. En ook daar zullen de gevolgen van AI niet tot de landsgrenzen beperkt blijven. In opdracht van de Verenigde Naties hebben Judith Alkema en Sophie de Maat, twee studentes uit Wageningen, geadviseerd over hoe je hiervoor een werelddekkende, landoverstijgende governance zou kunnen inrichten. In de zomer van 2019 zal het advies door de VN besproken worden .

Hoewel ambassadeur voor de mensenrechten Marriët Schuurman zich minder senang voelt bij de techniek, wist ze ons in de ECP special goed mee te nemen in hoe je in internationale onderhandelingen aandacht kan vragen voor het verantwoord gebruik van techniek. En ook hoe aloude interpretaties van mensenrechten ook hier geldig blijken te zijn.

Waar er twijfels zijn of we überhaupt wel controle kunnen blijven houden over AI (op wat voor manier dan ook) was Tin Geber van Hivos daar helder over: AI is uit te leggen en er kunnen regels gesteld worden aan AI (net als in de bouw)

Arjen El Fassed van Google liet zien op wat voor manier Google met AI omgaat en hun guiding principles.

Ook ECP zelf doet een duit in het zakje in deze discussie met hun publicatie van de AI Impact Assessment. Voor de AVG liefhebber: Een PIA uitgebreid met juridische ethische vragen om de risico’s voor het gebruik van AI te kunnen beoordelen.

De “nutsell”-versie van de middag misschien wel het best verwoord door Stephan Fry. In een kort interview met Adriaan van Dis geeft Stephan aan dat de ethische vragen met betrekking tot AI vergelijkbaar zijn met de vragen die de Griekse Goden stelden toen ze mensen het leven en vuur gaven.

In het kort het verhaal: De ethische discussie zoals we vandaag de dag voeren, werd in de Griekse mythologie al gevoerd. De Griekse titaan Prometheus heeft de mensen het vuur gegeven. Zeus was het hier niet mee eens omdat mensen deze verantwoordelijkheid niet aan zouden kunnen. Wie heeft er gelijk met betrekking tot het “AI-vuur”: Prometheus of Zeus?

Meer over de middag en toegang tot de presentaties: https://ecp.nl/actueel/verslag-ecp-deelnemersspecial-human-rights-ai-in-world-perspective/

 

Rani Wierda

Voeg opmerking toe