Slimmer met Regelgeving

AI-toepassingen in het juridisch domein: een overzicht

Artificial intelligence wint steeds meer terrein in het juridische domein, in verschillende toepassingsgebieden. Edgar Alan Rayo van Emerj heeft een handig overzicht opgesteld van allerlei tools, leveranciers en startups en classificeert daarin de verschillende toepassingen. Het blijkt dat tot nu toe met name advocatenkantoren de doelgroep vormen. 

Er zijn globaal drie toepassingsgebieden waar AI momenteel wordt ingezet: voor ondersteuning bij due diligence en andere onderzoeken, om aanvullende inzichten te krijgen door middel van analytics en bij het schrijven en publiceren van juridische teksten.

De bestaande toepassingen en bedrijven worden in het overzicht in 6 categorieën verdeeld:

  1. Due diligence – AI toepassingen om achtergrondinformatie te verzamelen in het kader van due diligence en andere juridische onderzoeken en voor het beoordelen van contracten.
  2. Prediction technology – AI toepassingen om uitkomsten van rechtszaken te voorspellen.
  3. Legal analytics – AI toepassingen om trends en patronen te ontdekken in jurisprudentie.
  4. Document automation – AI toepassingen om templates aan te vullen met specifieke zaakgegevens.
  5. Intellectual property – AI toepassingen die compliancy op gebied van Intellectual Property vaststellen.
  6. Electronic billing – AI toepassingen die de urenplanning en financiële afhandeling van advocaten optimaliseren.

In het overzicht worden veel leveranciers en toepassingen besproken. Het blijkt dat met name advocatenkantoren de doelgroep vormen. Vanuit Slimmer met Regelgeving zien we echter ook andere toepassingsmogelijkheden en andere doelgroepen voor AI-toepassingen: in de wetgevings- en beleidsprocessen van de overheid, in de uitvoeringsprocessen van zowel overheids- als private organisaties die gereguleerd worden (compliancy) maar ook voor ons burgers: om de wet- en regelgeving toegankelijk te maken. We blijven de toepassingen daarom met interesse volgen.

Het overzichtsartikel “AI in Law and Legal Practice – A Comprehensive View of 35 Current Applications” door Edgar Alan Rayo is hier te vinden.

Art Ligthart

Voeg opmerking toe