Slimmer met Regelgeving

Het DNA van de wet- en regelgeving als 4e jaars rechtenvak?

Het DNA van de wet- en regelgeving vormt de basisgedachte achter de beweging van slimmer met regelgeving. Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels op te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderzijds recht doen aan de soms ingewikkelde problematiek die je ermee wilt voorkomen of oplossen. En regels die zo duidelijk te zijn dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. “Bugs” in de regels en mazen in de wet wil je dichten of voorkomen!

Gelukkig is er een heleboel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur en maakt hem breder inzetbaar. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en het geeft een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

Voor juristen biedt het DNA dan ook interessante en vooral nuttige en bruikbare kennis. Wij zijn daarom verheugd om te melden dat er interesse is vanuit de juridische opleidingen om samen te kijken of en hoe het DNA van de wet- en regelgeving opgenomen kan worden in het lesmateriaal! In het bijzonder in een 4e jaars mastervak.

De beweging van slimmer met regelgeving heeft als werkwijze om te verbinden, om zo kennis en expertise bij elkaar te brengen om samen slimmer met regelgeving te zijn.
Hoe mooi is het om de handen ineen te slaan met een opleidingsinstituut om het verhaal van slimmer met regelgeving toegankelijk te maken voor studenten en andere geïnteresseerden!
Hun opleidingskennis kan goed worden gebruikt. Eventueel lesmateriaal zal, net als al het materiaal van slimmer met regelgeving, open toegankelijk zijn. Dit sluit goed aan bij de open access gedachte van de onderwijsinstellingen.

Meer informatie is te vinden in de presentatie die gebruikt is bij het introduceren van slimmer met regelgeving.

Marco Brattinga

Reindert Gerding

2 opmerkingen