Slimmer met Regelgeving

Pilot Ontdekken van relevante antwoorden met AI

In het voorjaar van 2017 is inhoudelijke kennis van “Slimmer met regelgeving” gebruikt in een pilotproject van CSSI. Jibes, Ordina en IBM, waarin is beproefd of Artificial Intelligence (IBM Watson) inmiddels toepasbaar is in het domein van wet- en regelgeving.

Pilot Ontdekken van relevante antwoorden met AI [voorjaar 2017].

Hayo Schreijer

Voeg opmerking toe