Slimmer met Regelgeving

Wetsanalyse voor iedereen

In de meetup ‘digitale wetgeving’ van het datalab Amsterdam vertelde Rachel Rietveld van de UvA  over haar analyse van arbeidswetgeving rond ontslagsituaties. Rachel maakt advies-software om zowel werknemers als werkgevers op hun rechtspositie te wijzen. Haar toepassing ‘magontslag.nl’ is gebaseerd op een decompositie van de relevante wetgeving en jurisprudentie zodat een beslisboom ontstaat die door stellen van vragen aan de gebruiker tot een antwoord leidt. Een mooie Legaltech toepassing. 

Medewerkers vanuit toezicht en handhaving van de gemeente waren ook aanwezig. Ook zij zijn bezig om de actuele wetgeving zo goed mogelijk toepasbaar te maken ten behoeve van de dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven.

Opvallend is dat zoveel mensen, met steeds meer en mooiere technische hulpmiddelen, bezig zijn om de wetgeving te analyseren.  Hun gedeelde doel: bruikbare instructies voor de uitvoering, toezicht en handhaving te maken. Ondertussen wordt er veel met excel geknutseld, lijvige beslisbomen ontwikkeld en mooie apps gemaakt. 

De meeste initiatieven vragen ondertussen veel beheer- en onderhoud door veranderende wetgeving, beleid, regels en organisatie. En dan valt op dat veel goede initiatieven los van elkaar staan: ieder maakt eigen begripsdefinities, lijstjes met aliassen, kopieën van wetteksten en hanteert eigen raamwerken voor beslisbomen. In samenwerking en het delen van aanpak en ervaringen liggen kansen om te voorkomen dat het bijhouden van de prima analyses en toepassingen zo een dure en complexe taak wordt.

Slimmer met regelgeving  staat voor toegankelijke en toepasbare van wetgeving. We geven zo veel mogelijk inzicht in ons bekende kennis, aanpak en ervaring om wetgeving efficiënt te analyseren, te gebruiken in slimme toepassingen en wendbaar te zijn bij veranderingen. Ons DNA geeft een generieke kapstok om wetgeving te analyseren. Maar ook ons inzicht staat op zichzelf.

Uit de meetup in Amsterdam kun je concluderen dat we onze kennis en ervaring meer en breder moeten delen. Het lijkt een goed idee om onze kennis zelf ook beter toegankelijk en toepasbaar te maken, in dialoog met andere ervaringsdeskundigen. Wordt het tijd voor een beslisboom voor de omgang met wetgeving in software? Een adviesmodule ‘hoekanikdezewetineenalgoritmestoppen.nl’?  Vanuit de doelstellingen van de beweging slimmer met regelgeving, voelen we ons verplicht om als beweging deze actie op te pakken!

Hayo Schreijer

Voeg opmerking toe