Slimmer met Regelgeving

WAAR WE VOOR STAAN

Wet- en regelgeving is van ons allemaal. Voor het functioneren van een rechtstaat is het essentieel dat rechten en plichten voor alle burgers, ondernemers en overheidsfunctionarissen duidelijk en uitvoerbaar zijn. Innovatieve digitale technologie kan daarbij helpen. Wij zien het als uitdaging om met ondersteuning van die innovatieve technologie burgers, bedrijven en de overheid in staat te stellen om, via een slimme dialoog, kennis te nemen van de voor zijn of haar situatie relevante regelgeving en beleid.

Meer of minder regelgeving

Juridische teksten vormen de basis voor onze rechtstaat. Onze Nationale wet- en regelgeving bestaat uit bijna 150.000 artikelen, verdeeld over meer dan 2000 wetten, 3200 verdragen, zo’n 2200 algemene maatregelen van bestuur en meer dan 8300 andere regelingen. En daarmee zijn we er nog niet: de 355 gemeenten, 23 waterschappen en 12 provincies kennen elk hun eigen decentrale regelgeving. Meer dan een miljoen rechtelijke uitspraken per jaar zijn als jurisprudentie relevant voor de geldende regels. Veel Europese regelgeving en internationale verdragen hebben invloed op de regels die in Nederland gelden.

Regeldruk en de kosten van regelgeving

In de maatschappij leeft het gevoel dat er alleen maar regelgeving bijkomt. Als je puur afgaat op het aantal regelingen, dan zijn de feiten anders. Maar enkel het verminderen van het aantal regelingen maakt de situatie er niet overzichtelijker op. Burgers en bedrijven ervaren een steeds hogere regeldruk en zien door de bomen het bos niet meer. Soms lijken regels strijdig met elkaar en soms lijken ze varianten van hetzelfde. Burgers, bedrijven en overheden zijn veel geld en inspanning kwijt om zich aan de regels te houden. De overheid is zelf veel geld kwijt aan de uitvoering, toezicht en handhaving van regelgeving.

Slimmer omgaan met regelgeving

Slimmer met regelgeving is in 2017 opgericht. Ons samenwerkingsverband is ontstaan vanuit het gedachtengoed en het netwerk van Harrie van Houtum. Zijn ideeën, inzet, passie en doorzettingsvermogen hebben ons bij elkaar gebracht. We voelen de urgentie om slimmer met regelgeving om te gaan. We hebben ervaren hoe belangrijk het is om daarbij onbevooroordeeld verder te kijken dan de eigen kennis en kunde. En door samenwerking met elkaar en met andere gelijkgezinden steeds een stapje verder te komen.