Slimmer met Regelgeving

Slimmer met regelgeving in 2022!

Het jaar 2021 is voorbij, een goed moment om terug te kijken naar wat we met Slimmer met Regelgeving hebben bereikt. En natuurlijk welke doelen we ons voor 2022 gaan stellen!

Eerst wat feitjes. In 2021 hebben we elke maand een nieuwsbericht of artikel gepubliceerd op www.slimmermetregelgeving.nl. Deze berichten hebben we ook actief gedeeld via Twitter en in onze LinkedIn groep. Die laatste komt op stoom: inmiddels hebben we 99 volgers en had ons laatste bericht 3810 unieke kijkers, 73 likes en 13 commentaren. Niet slecht! Daarnaast zijn we actief geweest op het Semantics congres (semantics.cc), waar we ons verhaal hebben kunnen doen als opening van het programma over Legal Understanding.

Voor 2021 hadden we ons 3 doelen gesteld: continu te blijven publiceren, actief te zijn op een congres en te werken aan verbreding van onze beweging door ons netwerk te benutten en te werken aan echte impact. Onze conclusie: we mogen niet ontevreden zijn! En tegelijk willen we natuurlijk altijd meer: nog meer mensen bereiken, nog meer mensen kietelen om mee te gaan doen.

Slimmer met regelgeving is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Harrie van Houtum, vanuit het idee dat regelgeving toegankelijk moet zijn, juist voor de burger. En dat slimme technologie daarbij kan helpen. We zien dat dit gedachtengoed springlevend is, en niet alleen vanuit onze beweging. Vanuit de industrie, vanuit de wetgever en ook vanuit uitvoeringsorganisaties van de overheid is steeds meer aandacht voor de toegankelijkheid en toepasbaarheid van wet- en regelgeving.

Als burgerinitiatief vinden wij het onze taak om anderen te blijven kietelen en te stimuleren dat onze ideeën worden overgenomen. In 2022 leggen we daarom nog meer nadruk op het versterken en verbreden van de beweging. We blijven doen wat we al deden: publiceren van nieuwsberichten, aansluiting zoeken bij onderwijsinstellingen en het profileren via congressen. En we zullen met name het contact zoeken met jullie, geïnteresseerden in slimme regelgeving, mensen die de beweging naar toegankelijke regelgeving een warm hart toedragen en een steentje bij willen dragen! Neem gerust contact op!

Marco Brattinga

Voeg opmerking toe