Slimmer met Regelgeving

Op weg naar digitale innovatie met de overheid

De Nederlandse overheid heeft een lange historie op het gebied van informatietechnologie en digitalisering. Getuige de vele berichten over falende ICT-projecten, de oprichting van de commissie Elias en het rapport ‘Maak waar!’ is dat niet zonder slag of stoot gegaan. Het is duidelijk dat de overheidsdigitalisering beter moet.

Met dit krachtige statement opent Flores Bakker zijn iBestuur-blog op weg naar een digitale samenleving. Hij houdt daarin een pleidooi voor een actieve en pionierende rol van de overheid bij de ontwikkeling van onze digitale samenleving. Dat getuigt van moed en durf. Want tot op heden heeft de digitale samenleving zich grotendeels ontwikkeld zonder bemoeienis van de overheid. Digitale cowboys zullen wellicht zeggen: “Gelukkig maar”. Toch zeggen wij als betrokken, digitaal actieve, burgers: “Helaas”. Want juist in deze digitale samenleving missen wij de rol van een overheid als hoeder van de rechtsstaat.

Flores Bakker legt uit waarom de klassieke automatisering van de overheid verschilt van de digitalisering van de samenleving. En dat juist deze klassieke denkwijze over automatisering de overheid in de weg zit om echt effectief een bijdrage te leveren aan digitalisering van de samenleving. Op zich zelf al boeiend om te lezen!

Hij gaat echter nog verder en geeft een indrukwekkend overzicht van digitale innovatieprojecten die door of met de overheid worden uitgevoerd. Hij laat daarbij ook duidelijk zien dat deze innovatieprojecten voor het overgrote deel los van elkaar worden uitgevoerd: het ontbreekt aan samenhang. Hij pleit dan ook voor een “integraal ontwerp van de digitale samenleving” waarin de door hem genoemde ‘methoden en technieken’ een plaats krijgen. We zouden nog een stapje verder kunnen gaan met de vraag: “Wanneer krijgen we onze eerste Minister van Informatisering om dit daadwerkelijk in goede banen te leiden?”

De vraag is wel of de digitale samenleving zich laat ontwerpen in een integrale blauwdruk. We denken ook niet dat Flores Bakker daadwerkelijk een ontwerp bedoeld zoals je een informatiesysteem zou ontwerpen in een klassieke denkwijze over automatisering. Maar eerder een integrale visie op de digitalisering van de samenleving en de rol die de overheid hierbij speelt om vraag en aanbod (van burgers, markt én overheid) doelgericht bij elkaar te brengen. Niet als een vorm van automatisering, maar juist vanuit het inzicht dat de samenleving al digitaal is en een innovatieve overheid nodig is om de democratische rechtsstaat te borgen in deze samenleving.

Flores Bakker benadrukt dan ook het belang van de verschillende samenwerkingsvormen die nu ontstaan tussen overheid, wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven. Als burgerinitiatief denkt ook Slimmer met regelgeving van harte mee om een belangrijk element van de rechtsstaat, onze wet- en regelgeving, goed te verankeren in die digitale samenleving!

 

Marco Brattinga

Voeg opmerking toe