Slimmer met Regelgeving

Nieuw wetgevingsbeleid: meer ambitie graag!

Op 19 april stuurde de Vice-President van de Raad van State een brief aan de Minister-President. Hij doet 5 aanbevelingen om de kwaliteit van wetgeving te bevorderen. In een open bericht op LinkedIn reageert mr.dr. Mariette Lokin: het mag wel wat ambitieuzer! En daar zijn wij het vanuit Slimmer met Regelgeving mee eens.

In haar pleidooi gaat Lokin met name in op twee aanbevelingen:

1. Maak de departementaal belegde verantwoordelijkheid voor het wetgevingsproces waar.
Een moeilijke zin. Er staat dat elk Ministerie – departement – zélf verantwoordelijk is voor het opstellen en aanpassen van haar eigen wetten en regels. Dat klinkt logisch, maar wat is dan de aanbeveling? De Raad van State zegt: elke keer als er een afdeling van het Ministerie – een directie – wetten en regels wil opstellen of aanpassen, dan moet de algemene juridische afdeling van dat Ministerie kritischer meekijken. Kritische ogen helpen om de kwaliteit van de wetten en regels te verbeteren, de Raad van State noemt dat ´tegendruk´.

Maar Lokin geeft aan dat er meer tegendruk nodig is dan alleen een kritische, juridische blik: er moet ook – of zelfs juíst – gekeken worden of de wetten en regels in de praktijk wel uitgevoerd kunnen worden door de uitvoeringsorganisatie. Dat betekent dat ‘iemand‘ zich op het ministerie verantwoordelijk moet voelen voor die uitvoeringsorganisatie, en zorgen dat de kennis en kunde uit die organisatie wordt meegenomen bij het opstellen of aanpassen van de regels, anders komt het niet automatisch goed.
Dat zou – zo stelt Lokin –  typisch de rol voor de baas van het ministerie kunnen zijn: de secretaris-generaal. Bij sommige ministeries wordt al zo gewerkt.

2. Maak nieuw wetgevingsbeleid.
Ook geen eenvoudig woord: wetgevingsbeleid. Dit gaat eigenlijk over het totale proces waarmee wetten en regels in Nederland worden opgesteld of aangepast: van een pril idee tot de uiteindelijke goedkeuring door de Eerste Kamer. In dat proces wordt op verschillende plekken kritisch meegekeken of de wetten en regels voldoen aan allerlei eisen. De Raad van State adviseert om dit proces verder te verbeteren: een nog kritischere blik vanuit het Ministerie van J&V, aanscherpen van de eisen, en om de twee jaar een rapportage hoe het ervoor staat.

Maar Lokin geeft aan dat de eisen eigenlijk al jaren prima zijn, en dat de vernieuwing vooral gezocht moet worden in een andere werkwijze. En dat is precies de werkwijze waar wij als Slimmer met Regelgeving voor staan:

  1. werken in multidisciplinaire teams;
  2. kennis en ervaring uit de praktijk zonder uitzondering inbrengen;
  3. aan het begin van het proces de lastige en soms tijdrovende discussies voeren.

Daarmee komt de kennis uit de verschillende invalshoeken – burger, beleidsmaker, uitvoerder en (wetgevings)jurist – aan bod en tot zijn recht. En lossen we samen echte problemen op via ons beleid, onze wetten en onze regels.

Kortom, het mag wel een tikje ambitieuzer!

Link naar het volledig pleidooi van Mariette Lokin: https://www.linkedin.com/pulse/een-nieuw-wetgevingsbeleid-maar-dan-wel-met-ambitie-mariette-lokin/

 

Art Ligthart

Voeg opmerking toe