Slimmer met Regelgeving

ICT-kennis vroeg in het beleidsproces inzetten: het loont!

Digitalisering biedt zowel kansen als bedreigingen voor de overheid. Bij het opstellen of aanpassen van wetgeving moet hier dus aandacht voor zijn. Echter, in de praktijk kijkt de wetgever nog onvoldoende naar alle nieuwe mogelijkheden die ICT kan bieden in de uitvoering. En anderzijds blijken bestaande werkprocessen en ICT juist vaak een bottleneck omdat ze nog niet ingericht zijn om snel nieuwe wet- en regelgeving door te voeren. Vanuit Slimmer met Regelgeving pleiten we daarom voor Wendbare Wetgeving en LegOps: betrek kennis over uitvoering en ICT zo vroeg mogelijk in het wetgevingsproces. Lees o.a. hier meer. En dat werkt in de praktijk! Bijvoorbeeld bij de nieuwe inburgeringswet.

In 2018 bleek uit een evaluatie dat het huidige inburgeringsstelsel onvoldoende werkt. Nieuwkomers beheersen bijvoorbeeld niet altijd binnen drie jaar de Nederlandse taal. Er kwam een nieuwe Wet Inburgering en in het nieuwe inburgeringsstelsel zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering. SZW ondersteunde hen bij de voorbereiding met het programma Veranderopgave Inburgering (VOI). Omdat het stelsel breed gedragen moet worden, werd besloten dit traject op een andere manier aan te pakken.

“Bij de start van het programma is al nagedacht over de impact. Als je eerst de wetgeving regelt en daarna de uitwerking, loop je het risico dat achteraf blijkt dat je ergens geen rekening mee had gehouden. Daarom hebben wij al bij de uitwerking van de wet teamleden met kennis van informatievoorziening betrokken. Natuurlijk is niet alleen IV-kennis nodig, maar ook de wil om anderen te begrijpen en de politieke context te snappen. Ons proces bleek best een uitdaging voor beide kanten, zowel voor beleidsmedewerkers als voor IV-teamleden.”

Nu is het vroeg betrekken van teamleden met kennis van informatievoorziening nog geen garantie voor succes. Ook is belangrijk dat deze teamleden op de juiste wijze worden betrokken, zoals bijvoorbeeld via de aanpak met LegOps. Met het vroeg betrekken is wél de eerste, belangrijke, stap gezet en kan de dialoog worden gevoerd over de juiste invulling.

Lees hier meer.

Art Ligthart

Voeg opmerking toe