Slimmer met Regelgeving

Hogeschool van Amsterdam en Slimmer met regelgeving starten onderwijs “Juridisch in control”

Na een half jaar van gezamenlijke voorbereiding is het vak “Juridisch in control” aan de Hogeschool van Amsterdam van start gegaan. Over een periode van 7 weken worden studenten meegenomen in kansen en mogelijkheden van technologie in het juridisch domein. Een centrale rol wordt vervuld door het DNA van de wet- en regelgeving.

Slimmer met Regelgeving verzorgt meerdere webcolleges. We vertellen over ontwikkelingen bij de digitale overheid op het gebied van wet, regelgeving en uitvoering. En daarnaast gaan we in op het nut en de toepassing van het DNA van de wet- en regelgeving.

Aan de hand van een concrete voorbeeldcasus en opdrachten krijgen de studenten de kans om zelf aan de slag te gaan met het DNA. Ze leren hoe het DNA kan worden benut om inzicht te krijgen in de juridische werkelijkheid bij een levensgebeurtenis. Met behulp van de opgedane kennis krijgen de studenten meer grip op de wet en regelgeving, om hen voor te bereiden op hun eindopdracht: het inrichten van een (eenvoudig) beslissysteem.

De samenwerking tussen Slimmer met Regelgeving en de HvA biedt de studenten kennis en kunde om regels te begrijpen en slimme technologie te ontwikkelen. Technologie die helpt om wet- en regelgeving toegankelijk en toepasbaar te maken in het dagelijks leven. Andersom biedt het Slimmer met Regelgeving de kans om direct met de toekomstige juridische professionals in gesprek te gaan en feedback te ontvangen over het DNA. Wij danken de HvA voor deze mogelijkheid die zij ons hebben geboden!

Zie ook:
Het DNA als fundament voor 4e-jaars vak hbo rechten (deel 2)
Het DNA van de wet en regelgeving als 4e jaars rechtenvak (deel 1)

Reindert Gerding

Voeg opmerking toe