Slimmer met Regelgeving

“Het komt erop aan om nu echt werk te maken van de veranderingen die nodig zijn”

Mr.dr. Mariëtte Lokin adresseerde op 12 oktober 2021 de Eerste Kamer tijdens de openbare deskundigenbijeenkomst kunstmatige intelligentie. In haar uiteenzetting spreekt zij over de relatie tussen algoritmen en wetgeving, en veranderingen die nodig zijn. Ze laat zien dat er methoden en technieken beschikbaar zijn die ons helpen, maar (nog) niet breed worden ingezet.

Belangrijk is dat de link tussen beslis- en rekenregels en hun juridische bron beschikbaar is. Nog belangrijker is dat wordt samengewerkt in een multidisciplinair team van (uitvoerings)juristen, uitvoeringsexperts, kennismodelleurs en ICT-ontwikkelaars.

“De herleidbaarheid van specificaties naar hun juridische bron maakt dat bij wijzigingen in een systeem en bij wijziging van de wetgeving de wettelijke legitimering van de uitvoering verzekerd kan worden. Daarnaast is het eenvoudiger om de impact van wijzigingen in de wetgeving te bepalen: duidelijk is waar een wijziging ingrijpt op (uiteindelijk) de softwarecode en waar dus aanpassingen nodig zijn.”

Lokin bepleit ook dat de analyse van wetgeving al begint bij een wetsvoorstel of amvb. Daarmee worden ook de wetgevingsjuristen onderdeel van het multidisciplinaire team. Door gebruik van slimme methoden in de hele keten van beleid, wetgeving en uitvoering kan ook de gewenste verantwoording worden gerealiseerd “… zonder dat daarvoor nieuwe toezichthouders nodig zijn.”

Kijk hier de bijdragen aan de deskundigenbijeenkomst terug:
https://www.eerstekamer.nl/commissievergadering_gemist_video?id=vljvnbfdfti8
Lees hier de bijbehorende documenten:
https://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20211012_j_v

Reindert Gerding

Voeg opmerking toe