Slimmer met Regelgeving

Het DNA als fundament voor 4e jaars vak HBO rechten (vervolg)

Slimmer met Regelgeving streeft ernaar om de wet en regelgeving toegankelijk en begrijpelijk te maken. Wat wij hier het DNA van de wet- en regelgeving noemen, heeft daarin een centrale rol. Er is logische structuur in alle niveaus van wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA beschrijft deze structuur en biedt inzicht en houvast om bijvoorbeeld slimme ondersteuning te ontwikkelen om onze regels uit te leggen en toe te passen.

Wij zij dan ook verheugd dat het DNA vanaf september 2020 meegenomen wordt in een nieuw 4e jaars rechtenvak aan de Hogeschool van Amsterdam. Het vak is onderdeel van de bachelor opleiding HBO rechten en heet “Juridisch in control”en zal bestaan uit twee blokken van 7 weken. Studenten zullen worden ondergedompeld in theorie van de juridische, digitale samenleving en uitgedaagd in het realiseren van een digitaal instrument ter ondersteuning van een juridisch werkproces. Aan de hand van een praktijkcasus gaan zij in kleine groepen aan de slag om techniek te gebruiken om de juridische werkelijkheid van organisaties te ondersteunen door de regels begrijpelijker en toegankelijker te maken!

Het vak geeft de studenten context in het waarom wij wetten willen weten, en benut het DNA van de wet- en regelgeving om hen te leren op een nieuwe manier naar de wet en regelgeving te kijken. Leren kijken naar de regelgeving in doel, doelgroep en voorwaarden geeft de studenten houvast om technologie te ontwikkelen die onze burgers, bedrijven en overheidsinstanties ondersteunt in hun dagelijkse praktijk.

Dat de gezamenlijke inzet van de Hogeschool van Amsterdam én Slimmer met Regelgeving een vruchtbare samenwerking mag zijn!

 

 

Reindert Gerding

Voeg opmerking toe