Slimmer met Regelgeving

Eenvoudige regels? Volg de Aanwijzingen!

Mensen in de bijstand hebben te maken met minimaal twintig regelingen die aan hun inkomen zijn gerelateerd. Zoals regelingen van onder meer de SVB, de Belastingdienst, de gemeente en het waterschap. Als er iets verandert in de inkomenssituatie van een bijstandsmoeder, dan veranderen alle rechten en plichten uit die regelingen, en zou het zo maar kunnen dat ze geld moet terugbetalen. En daarmee ontstaan in potentie direct schuldproblemen.

Larissa Zegveld schreef er een blog over in iBestuur. Ze gebruikt dit voorbeeld om aandacht te vragen voor de “Aanwijzingen voor de regelgeving”: de regels waar de juristen zich aan houden bij het opstellen van wet- en regelgeving. Larissa gaat een beetje ‘kort door de bocht’ met haar stelling dat de Aanwijzingen vooral bedoeld zijn om wetten en regels simpeler te maken, maar de kern van haar betoog kunnen wij van Slimmer met Regelgeving zeker onderschrijven: de Aanwijzingen spelen bij vereenvoudiging zeker een rol!

De “Aanwijzingen voor de regelgeving” helpen om te begrijpen hoe wet- en regelgeving in elkaar zit, zodat we beter het doel en de betekenis van elke wet en regel kunnen doorgronden. En andersom kunnen we dus ook naar de Aanwijzingen kijken als middel om de begrijpelijkheid, structuur en herbruikbaarheid van de gehele Nederlandse wet- en regelgeving te sturen. Je kunt hier meer over lezen over de Aanwijzingen voor de regelgeving op onze site.

Het grote aantal regelingen voor mensen in de bijstand laat zien dat er nog een wereld te winnen is. En dus stelt Larissa: juist in het digitale tijdperk moet het toch mogelijk zijn om de regels beter te beheersen? Dat denken wij zeker!

Lees hier de blog van Larissa Zegveld in iBestuur

Art Ligthart

Voeg opmerking toe