Slimmer met Regelgeving

Bedrijfsregels voor de rechtsstaat

Deze titel klinkt misschien als een contradictie, of op zijn minst als ontsproten aan het inmiddels niet meer zo populaire new public management, dat bedrijfsmatig werken bij overheid propageerde. Maar toch laat Matthijs van Kempen in een mooi geschreven verhaal op iBestuur zien dat toepasbare of executeerbare regels die direct gebaseerd zijn op en traceerbaar zijn naar de bovenliggende wet- en regelgeving, de basis vormen voor een overheid die de beginselen van de rechtsstaat eerbiedigt, ook in een digitale context. Bij de overheid bepalen wet- en regelgeving de bedrijfsvoering – ofwel de primaire processen – en in die zin is bedrijfsregel een prima term. Bovendien, what’s in a name, het gaat om het resultaat: transparantie en uitlegbaarheid! Terecht wijst Matthijs er dan ook op dat het best vreemd is dat overheidsorganisaties niet al lang verplicht zijn om hun bedrijfsregels te publiceren. Wet- en regelgeving zelf publiceren we toch ook (grondwettelijk verplicht nota bene) uit oogpunt van kenbaarheid bij degenen die erdoor geraakt worden? Gelukkig wordt al wel gewerkt aan het regelregister van de overheid, dat in dat hiaat voorziet. Binnenkort komen we daar uitgebreider op terug op deze site!

Mooi en terecht dat Matthijs in zijn artikel eer betoont aan Diederik Dulfer, een van de founding fathers van het gedachtegoed van wendbare wetsuitvoering, dat inmiddels ook uitlegbaarheid, traceerbaarheid en verantwoording van overheidsbesluiten ondersteunt. We zetten zijn werk – en dat van vele andere collega’s bij de Belastingdienst – uiteraard mee voort!

 

 

 

Mariette Lokin

Voeg opmerking toe