Wetten en regels zijn van ons Allemaal

Slimmer met Regelgeving is een burgerinitiatief om kennis en kunde van regels, rechtstaat en technologie aan elkaar te verbinden. Om wet- en regelgeving beter toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar te maken.

Nieuw hier? Begin met lezen op “Waarom we wetten willen weten“. Of begin met lezen van de onderstaande stukken die de basis vormen voor onze beweging.

 


W

Actuele publicaties

LegOps: multidisciplinair samenwerken in het wetgevingsproces

De digitalisering gaat razendsnel, en het beeld is dat de wetgeving inmiddels tamelijk achterloopt op alle nieuwe mogelijkheden die ICT biedt in de uitvoering. De Raad van State adviseert daarom om zo vroeg mogelijk in het wetgevingsproces al rekening te houden met ICT en uitvoeringsaspecten. Maar hoe doe je dat?

Mariette Lokin heeft tijdens haar promotieonderzoek inspiratie opgedaan bij moderne agile werkwijzen in de software- en systeemontwikkeling: DevOps. Hierin wordt kort-cyclisch in multi-disciplinaire teams gewerkt aan een product. Zo heeft een soortgelijke aanpak voor het wetgevingsproces ontwikkelt: LegOps.

Haar blog in iBestuur lees je hier.

Waarom we wetten willen weten

Slimmer met regelgeving is een burgerinitiatief van mensen zoals u en ik.
Ons doel: dat wetten en regels begrijpelijk zijn voor ons allemaal. Om dit te bereiken verbinden wij op persoonlijke titel zoveel mogelijk professionele kennis, vrij voor eenieder om te gebruiken. Waar elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen zeggen wij: “dat elke Nederlander in begrijpelijke taal kennis moet kunnen nemen van de op hem of haar van toepassing zijnde wetten en regels.”

Maar waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom hebben we eigenlijk al die regels? Wat zeggen die over ons dagelijks leven? En kan ik dat weten en begrijpen? Dit zijn vragen waar in dit artikel aandacht aan wordt besteed. In gewone taal.

(meer…)

Wendbaar wetgeven; een geslaagd promotie onderzoek

Op woensdag 31 oktober 2018 verdedigde Mariette Lokin succesvol haar proefschrift “Wendbaar wetgeven. De wetgever als systeembeheerder” aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lokin onderzocht hoe de wetgever kan helpen om de vertaling van wetgeving naar specificaties voor ICT-systemen gemakkelijker te maken.

(meer…)

Innovatie van het strafrecht – kan dat?

Geweld, misdrijven, noodlottige verkeersongevallen. Het zijn zaken die in het strafrecht worden behandeld. Traditioneel gaat het strafrecht over “straffen”. Maar past dit in de huidige tijd? En kan het strafrecht ook slimmer? Een recent onderzoek laat zien dat er mogelijkheden zijn, en stelt innovaties voor.

(meer…)

Van wetgeving naar dienstverlening

De probleemanalyse en eerste aanzet tot een oplossing in het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’, maakt dat dit paper relevant is voor Slimmer met Regelgeving. 

Van wetgeving naar dienstverlening.

In het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’ van de Blauwe Kamer signaleren de auteurs dat overheden moeite hebben om vanuit wetgeving goede producten en diensten te realiseren voor burgers. De auteurs benoemen welke ondersteuning overheden missen om tot een optimale dienstverlening te komen. Tot slot stellen de auteurs een methode voor om te komen tot deze ondersteuning. De methode helpt bij het analyseren van wetgeving en het op basis van die analyse specificeren van de eisen voor producten en diensten.

(meer…)

DNA van de wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderszijds ook zo duidelijk dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. We willen geen “bugs” in de regels en de mazen in de wet zo goed mogelijk dichten!

Toch is er best veel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en ook een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta