Slimmer met Regelgeving

Een burgerinitiatief om kennis en kunde van regels, rechtstaat en technologie aan elkaar te verbinden. Om wet- en regelgeving beter toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar te maken.

S

Wetten en regels zijn van ons Allemaal

Nieuw hier? Begin met lezen op “DNA van de wet- en regelgeving“. Of kies een relevante doelgroep introductie: ondernemers, burgers, makers van regels of uitvoerders van regels.

Begin onderstaand met lezen van de stukken die de basis vormen voor onze beweging. Of ga direct naar de actuele kennis.
.

Ons basismateriaal

Van wetgeving naar dienstverlening

V

De probleemanalyse en eerste aanzet tot een oplossing in het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’, maakt dat dit paper relevant is voor Slimmer met Regelgeving. 

Van wetgeving naar dienstverlening.

In het whitepaper ‘Van wetgeving naar dienstverlening’ van de Blauwe Kamer signaleren de auteurs dat overheden moeite hebben om vanuit wetgeving goede producten en diensten te realiseren voor burgers. De auteurs benoemen welke ondersteuning overheden missen om tot een optimale dienstverlening te komen. Tot slot stellen de auteurs een methode voor om te komen tot deze ondersteuning. De methode helpt bij het analyseren van wetgeving en het op basis van die analyse specificeren van de eisen voor producten en diensten.

(meer…)

DNA van de wet- en regelgeving

D

Wet- en regelgeving is niet eenvoudig te lezen. Het valt ook niet mee om regels te stellen die enerzijds begrijpelijk zijn, maar anderszijds ook zo duidelijk dat er geen misbruik van kan worden gemaakt. We willen geen “bugs” in de regels en de mazen in de wet zo goed mogelijk dichten! Toch is er best veel structuur in wet- en regelgeving te ontdekken. Het DNA van de wet- en regelgeving beschrijft deze structuur. Het geeft een “bril” waardoor we de wet- en regelgeving beter kunnen begrijpen, en ook een instrument om tot uitvoerbare regelgeving te komen.

DNA van de wet- en regelgeving. 

On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval

O

Er is ongelooflijk veel regelgeving. Bepalen welke regelgeving voor jou relevant is, is een enorme opgave. Zelf zoek engines zijn niet echt goed in staat om te bepalen welke regels voor jou van toepassing zijn. Dat komt onder andere doordat zoek engines heel algemeen zoeken, en daarbij maar op 1 of twee manieren de relevantie bepalen tussen jou zoekvraag en alle teksten die door de zoek engine zijn te vinden.

Dit artikel laat zien dat voor juridische teksten veel meer vormen van relevantiebepaling mogelijk zijn, en dat pas als je al deze vormen meeneemt, je tot de echte relevante kern komt. Daarmee geeft dit artikel een goede basis voor het verbeteren van zoek engines die worden gebruikt bij het doorzoeken van juridische teksten.

 On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval.
Marc van Opijnen, Christina Santons [04-03-2017]

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta